Біз туралы

Назарбаев Университетінің Дайындық мектебі ағылшын тілін жетік білетін, математикадан білімі бар және одан әрі табысты білім алу үшін қажетті дағдыларды меңгерген студенттер даярлауға ұмтылады.

Назарбаев Университеті Дайындық мектебі мыналарға міндеттенеді:
• Университеттің және Қазақстан Республикасының қажеттіліктерін қанағаттандыратын тиісті академиялық негізделген дайындық бағдарламаларын әзірлеуге, іске асыруға және ұсынуға.

Көрсетілген мақсаттарға қол жеткізу үшін жұмыс істей отырып Дайындық мектебі мыналарға ұмтылады:
• Академиялық курстарды іске асыру жолымен, кең білім беру тәжірибесін, білім алушылардың мүддесіне бағдарланған оқытуды ұсына отырып, сондай-ақ жеке және академиялық қолдау көрсету жолымен тыңдаушылардың академиялық және жеке бақуаттылығын бағалай білуге.
• Барлық жауапкершілікпен, адалдықпен, ынта-жігермен және құзыреттілікпен жұмыс істей отырып, Университет қауымдастығы және Қазақстан ұсынған қызметтерді бағалай білуге.
• Біздің барлық істерімізде төзімділік, алқалылық және кәсіби шеберлік көрсете отырып біздің тыңдаушыларымыздың және оқытушы-профессорларымыз мүшелерінің мінез-құлқын бағалай білуге.